Majha Prem - Marathi prem virah kavita / kadambari
Aalvachya panavarcha pani hota majha prem.
Karat asunahi sangta yet navta majha prem..

Bhavnechya oghat chala hota majha prem
Athavnichya sagrat budat chala hota majha prem
Pavsachya sarit chimb nhala hota majha prem
Thandichya garvyat garathala hota majha prem
Gappa tichyashi martana rangun jat hota majha prem

Manat kuthetari kholvar datala hota majha prem
Kalach nahi mala kasa jadla majha prem
Vatat hota sangun takava tila majha prem
Tichya manala patel asa samtjava majha prem
Sarvanni sangitla ektarfi prem mhanje majha prem
Manatlya manat kuthavar  lapaun thevava majha prem
Hokar nakarachya vadalat sapadla hota majha prem
Nichay kela tila sangava majha prem

Varsha geli....sangaicha tayari karaila majha prem
Shodun muhurta sapadla.tila sangaila majha prem
Gathala rastyat tila,ekda sangaila majha prem
Thambavla tinech mala,sangnyapurvi majha prem
Hatat patrika bagun gothala hota majha prem
Sahakuthumb,sahaparivar lagnala agatya yaycha sangun gela majha prem.....

Popular Posts