Ti sandhyakal surekh hoti - Marathi love poem

marathi virah kavita

Ti sandhyakal surekh hoti

Algad pavsat bochnari thandi hoti

Kapde chimb pan fikar navti

Karan pavsat sobat tu hoti

Ti sandyakal surekh hoti

Mati sughanda pasravat hoti

gudghyabhar panyat vat navti

Pan tya pavsat tuji sath hoti

Tip tip themba chi gani hoti

Gani aaikaychi kharach icha navti

Karan pavsat tu majya kani hoti

Aajahi ti sandyakal khatakte

Maan aajahi pavsat khup radte

Pavsat pani tar tech aste

Tya sandyakalchi tu mala athavte

Ti sandyakal kharach

Khup surekh hoti karan

Pavsat bhijanari sobat tu hoti......

Popular Posts