Saglyani samjavla - Marathi prem kavita


marathi prem katha


Saglyani samjavla tari manat nahi.
Kiti hi vatala tari karvat nahi,

Kuni kahi sangitla tari aaikavat nahi.
Ashru kitihi galale tari galatach nahi,

Maje maan ase ka?kunalach kalat nahi.
Chatke kitihi basle tari ordat nahi,

Aplyanich todla tari durvaila tayar nahi.
Apekshe pramane saglyanna ekatra anta yet nahi,

Maje maan ase ka?kunala umgat nahi.
Niswarthi kashtachi janivahi kuna nahi,

Nikhal premachya bhavnechya adharahi kuna nahi.
Kiti hi kela tari kela kunich mhanatach nahi,

Vatat mi kunachich kuni rahilech nahi.
Karan kuni mala premane apla mhanatach nahi.
Maja maan ase ka?kunalach samjat nahi......

Popular Posts