Mi chandra-tare - marathi prem romantic poem


Mi chandra-tare anaichya gosti karat nahi
Dal-tandul anta aala,khup jhala....!

Tu nahi disat aishwarya harkat nahi
Pan ekdam avadlis,khup jhala...!

Kachechya shamadan mi nahi lau shakat chatala
Pavlapurta prakash yetoy khup jhala...!

Nako karu pakkwan panchatarankit hotel madhala
Don velcha randhata ala tula?khup jhala...!

Mala nahi  jamnar tula nhyayla long drive la,
Office paranta sodta ala,khup jhala...!

Tula nahi samajli maji kavita?chalel
Hishob samajtoy na?khup jhala...!

Nasu apan romeo-julliet,va nasu shiri farhad,
Don shwas ek pran?khup jhala...!

Popular Posts