marathi virah kavita - Vatat kadhi kadhi aaplahi kunitari asava.marathi romantic poems


Marathi prem kavitaVatat kadhi kadhi aaplahi kunitari asava.
Vatat kadhi kadhi aaplahi kunitari asava...

Hrudyat kunachya tari nehmi sarkha basava...
Basun mag shantpane nijava...

Hakkane kunavartari kadhitari rusava...
Mag tyacha samjutine kshanbhar visava...
Vatat kadhi kadhi appalahi kunitari asava..

Vatat kadhi kadhi khup musmusun rahava..
Haluch mag yeun tyane mag ashru aalgad pusava..
Vatat kadhi kadhi kunachyatari houn pahava...

Kunachya tari premat aapnahi nhaun nighava..
Vatat kadhi kadhi aaplahi kuni asava..

Vatat kadhi kadhi aapnahi swapna bagava..
Kshanbhar ka hoina swtala visrun bagava..

Vatat kadhi kadhi aapnahi lihun bagava..
Lihita lihita ka hoin appnahi premat padava...

Vatat kadhi kadhi applahi kunartai asava........

Popular Posts