Tula pahunach mi jagto - Marathi virah kavita


Tula pahunach mi jagto
Swapnat tula mi bagto
Tujyasatich jiv talmalto
Yena partun priye....

Jiv jhala ekta
Sath nahi kunacha
Avaj tula mi deto....

Athav te kshan 
Hatat hat ghalun firlele
Sadh tula mi deto
Yena partun priye....

Majyavina jari tu
Sukhi asli tari
Kasa mi jagtoy
Ye na partun priye....

Ya vedya jivala 
Aas tujich aata
Shwas thambnya agodar
Ye na partun priye....

Survat aplya premachi
Athavat tula nasel tar
Shevat maja pahnyas 
Ye na partun priye.......

Popular Posts