Prem Kavita Marathi -Uralelya shwasachi shappat


Prem kavita marathi

Uralelya shwasachi shappat
Sath tuji sodnar nahi
Ha paus nasla tari
Maje barasna thambnar nahi..

Dole mithun ghe aan
Ghe ha maticha sughanda
Tyatahi shevti yeil tula
faqt majach mand gandha...

Tu ase mhantes
Ki tujya athavanivar jagaychay
Majya athavani astana
Mala sobtila ka ghyaychey??

Tu nahi ekti ata
Mi hi tujya sathila ahe
mrugajal nahi tar
Majya premacha varshav ahe...

Mhanun khare sangto tula
Mala havi ahe sobat tuji
Mi aahe faqt tuja
Tu rahshil ka maji?...

Tu navtis teva
Jivan maje hote vyartha
Tujya sathi madhech majya
Jivnala artha aahe...

Popular Posts