marathi kavita on couple - Tujyavar itke prem karen

marathi kavita on couple

Tujyavar itke prem karen
ki jagat konich
konala karat nasel...

Dur gelis
tari tujya athavanit
majyashivay konich nasel...

Hastes yevdi chan
ki hasat
rahaila shikavlas tu...

Boltes yevdi chan
ki bolat
rahaila shikavlas tu...

Jar tuje smith hasya
mala milale tar
mala fulanchi garaj nahi...

Jar tja avaj
mala milala tar
madhur sangitachi mala garaj nahi...

Jar tu majyshi
 bolis tar dusara
kahi aaikaychi mala garaj nahi...

Jar tu majya
barobar ahes tar
hya jagachi sudha mala garaj nahi...

Popular Posts