Monday, 29 July 2013

Marathi kavita on love for girlfriend - Kitihi bhandalo apan tarihi

marathi sad love poem

Shabdat nahi sangta yenar
Dolyatun samjun gheshil na?

Aswastha hoil mi jevha
Dhir mala deshil na?

Majya hi nakalat dukhavle tula tar
Maaf mala karshil na?

Oghale maje ashru tar
Algad tipun gheshil na?

Aayushyacha vatevar ekate vatale tar
Haat maja dharshil na?

Sagle khote tharavtil mala teva
Vishwas majyavar thevshil na?

Chuktoy mi ase vatle kadhi tar
Hakkane mala sangshil na?

Haravlo mi kuthe kadhi jar
Savrun mala gheshil na?

Kitihi bhandalo apan tarihi
Samor alyavar sare visarun jashil na?

Mi ata visarne shakya nahi tula
Tu mala lakshat thevshil na?

Jiv tayar ahe tujyasati
Garaj padel teva magun gheshil na?

Mala tuji garaj ahe he
Na sangta olkhashil na?

Aaj var tujyasati kahi nahi karu shaklo
Pan majyasati evde ek karshil na?

Tujyasati mi kritekanpaiki ek asto
Tari majyasati....
Tuch ek ashil na?