marathi love poems in english - marathi love poems in english

marathi sad peom


Aakashatun tujyavar fulanni barsava,
Tujya pavlakhali churgalnyasati gavtani
Hi tarsava,

Tujya nakalat sparshasati vara mudam
vahto,
Bagnyasati tula chandra hi ratrichi vat pahto

Tula tras nako mhanun suryane talpana
sodava.
"Talpalat rahin sada"bramha devacha vachan
Tyane todava,

Sanjaveli jatana surya chandra sobat
Tujya sobatach  bhandto,
Dar sanjela roj tujyaachsatich to bichara rakta
Sandto,

Rakta he makhalela surya saglyana lata madhech
disto,
Hyach karnane sanjvelicha surya thoda lalsar
disto,

Dev tula sawal karil "kiti janana ghayal kelas"?
Kay deshil uttar tyala"kiti janana tu rupane veda kelas"?

Pan prashna vichartana devani tujya swandarya
pahila,
To hi premat padel...nighun ja mag
Tu...to tuji pathmori aakruti pahila...

Popular Posts