marathi poems on love - Tuji athavan yet nahi

marathi love poetry language

Tuji athavan yet nahi
asa ekahi kshanhi asa jat nahi

Tujya athavani shivay
mala shwasahi aata chalat nahi

Ka yevda prem tujyavar
aajun  mala kalat nahi

Bahupashat shirun tujya
shevatche mala radaiche ahe

Sathaun thevlele manatle prem
tujyasamor mandaiche ahe

Majya premasati tula
punha mage firaiche aahe

Apurna aslela pravas apla
purna doghani karaicha ahe

Ekada bhet ghadvaichi ahe
ashakya te shakya karaiche ahe

Tarasli jya premasati mi
shevat mala karaicha ahe....

Popular Posts