marathi virah prem kavita - Barach kahi nighun gelay

marathi sad poem

Barach kahi nighun gelay
Tari hi mi ubhach ahe

Artha sarvach sampun gelay
Tarihi jivan suruch ahe

Vel kevha nighun geli
Mala kadhi kalach nahi

kalale jevha mala tevha
Nati kahich urle nahi

Aata sarva shanta jhalay
Vadala nantar hota tasa

Pausahi thamblay ata
Shravana nantar hota tasa
Tarihi,,

Barech kahi shillak ahe
Aajun majya hati

Kahi kshan aajunahi ahet
Faqt majyasati

Tyavar tar jagto ahe
Hasto ni radto ahe

Ekach gosta faqt mi
Majya kadchi harlo

Pratek kshani aajahi mi
Faqt tujyasati jhurlo

Aajahi mala ekach faqt
Sanga vese vatate

Auyushachya ya kshanihi
Tuji univ bhastey...
Tuji univ bhastey...

Popular Posts