marathi kavita for friendship or maitri - Mitra mothe hou laglet


marathi kavita for friendship

Mitra mothe hou laglet
Durava janvaila laglay...!!!

Mitra mothe hou laglet
Aani thoda durava janvaila laglay...

Kamachya sms shivay,
Ekahi vinodi sms yet nahi
Mitrachya call sati ata,
Meeting hi modta yet nahi,
Bahutek kamacha vyapach ata,
Sarva jaga vyapayla laglya...

Mitra mothe hou laglet
Ani thoda durava janvaila laglay...

Faltu vinod varhi hasnyachi,
Savay aata modaila lagli ahe,
Chestene keleli chesta ajkal,
Bhurtegiri vataila lagli,
Aani vatay ki ata,
Dhiganahi kami hou laglay..,

Mitra mothe hou laglet
Aani thoda durava janvaila laglay...

Purvi khel sarvansati asaicha
Aata swatasati vel vadaila laglay,
Possession cha vel yeil tasa,
Room madhala kalva dadaila laglay,
Trip cha ravivar ata,
Navin jodidar pahnyat jau laglay..,

Mitra mothe hou laglet
Aani thoda durava durava janvaila laglay...

Manya ahe ki swatasatihi
Jivan jagaicha asta,
Mag tyasati kunala?
Pan he matra khara ahe ki,
Mitra barobar maitricha abhimaan vadu laglay..,

Mitra mothe hou laglet
Aani thoda durava janvaila laglay.......

Popular Posts