marathi virah prem kavita - Prem karna sopa nasta....

marathi romantic poem

Prem karna sopa nasta....
Sarva kartat,mhanun karaicha nasta....

Chritapatat baghitla,mhanun karaicha nasta,
Pustakat vachala mhanun karaicha nasta...

Tar kunakadun aaikla,mhanun karaicha nasta,
Karan prem karna sopa nasta....

Shala college madhe asasach ghadta,
Ekmekanna baghitla ki maan premat padta...

Abhyasat pustakat mag tichach roop dista...
Jagepani mag premachi swapna padta...

Jya vayat shikaycha asta tyaveli bhaltach ghadta...
Carear cha satyanash tar aayushacha vatola hota...

Sahjikach mag aai vadilachya ichavar pani padta...
Karan prem karna sopa nasta...

Hotel cinema gruhat nehmi java lagta...
Paishacha budget nehmi banvava lagta...

Phone kade nehmi laksha thevava lagta...
Mag jagepani swapna padaila lagta...

Dokyala taap houn mag doka dukhaila lagta...
Ananda kami pan dikha jast bhogava lagta...

Yevda sagla karna khup kathin asta...
Karan prem karna sopa asta.....

Popular Posts