Marathi Love Poem - Tujyavar mi chidlo hoto

marathi prem katha

Maji na jhalyane
tujyavar mi chidlo hoto
mhanun aaher na detach,
mi tujya lagnat jevlo hoto !

Pratekachya manat kuthetari
ek bill clitan asto,
aplya hilary barobar sansar kartana,
to monikachya shodat asto !

Tujyashivay majya manat
kona mulicha vichar asnar nahi
tujyashivay tase mala,
fukatche koni posnar nahi !

Majya ani majya baykoche
bhandan nehmich navin aste
amhi kitihi bhandlo tari,
kuthalihi shivi reapet  naste !

Baykocha maheri sahsa
mi kadhi jat nahi
makdachya hati reshim,
tomna mala avdat nahi !

Khara prem durdarshan sarkha aste
kadhi hi na badalnara
lokanni kitihi shivya ghatlya tari,
aplyach vishwastha ramnara !

_________________________________________________________________________

Marathi Love Poem | Marathi Love story

Popular Posts