Saturday, 26 October 2013

Marathi Prem Katha - Marathi Love Story

     
marathi prem kathaEk sunder prem katha jarur vacha.


Eke divshi dev pruthvi varchya prem karnarya,
don jivasathi ek khurchi pathavto.

Ti khurchi khup khas aste.
karan tya khurchi var basun manus jar khara
bolala tar tya khurchi varcha hirva diva petnar asto.

Mulga tya khurchi var basto.

Mulgi:-Tu majyavar khara prem kartos ka?

Mulga:-Ho mi tujyavar prem karto (lagech lal diva petato)mulga ghabarto

Mulgi:-Ghabru nakos,devachi kahitari chuk
jhali asel hi khurchi banavtana apan parat
ekda prayatna karun bagu.

Mulga parat jaun tya khurchi var jaun basto.

Mulgi:-Tu majyavar prem kartos ka?

Mulga:-Ho mi tujyavar prem karto.(lagech hirva diva petato)

Kahi kalala ka tumhala?
jevha to mulga pahilyanda,
tya khurchi var basla ,
toparanta tari tya mulacha,
tya mulivar khara prem,
navta....

Pan jevha tyane tya
muicha aplyavar,
aslela vishwas,
pahila aani to tichyavar
khara prem karu lagla....

Yalach mhantat prem.....

_________________________________________________________________________

Marathi Love Poem | Marathi Love story