Wednesday, 27 November 2013

Marathi prem kavita after marriage - Lagna nantar

Lagnanantar...

marathi lagna


Lagnanantar baga kashi hi life ghete purna
Twist..
kavitechya hi vahit sapadte,
ya mahinyachi kirana list..
lagnanantar roj aaine,"tu
purvisarkha rahila nahi"
tuhi hotas purvich sunder,farak tine
ha pahila nahi.
sayankali niyambadvashi,na chuknari
rojach katkat,
durlashitashi suru rahte,akhanda,ananta
sadaiva vatvat
tomne jhale mitra mala,gharane jhale
shivyanna jaga,
udharle tu sarva kalanna,akheris
mi tulach traga...
nehmich maji satva pariksha,
parastrivarun aan office madhe
kon ram aan kon hi seeta,
ramach jalto aagni madhe...
tuch mhanali kar na kavita,
sakhya kadi tu majya var...
mhanun sangto aaik priye...
aani "ja chaha kar...!!!!