Navra bayko funny jokes in Marathi

navra bayko marathi


Bayko navryala:-aaho,garden madhe
madat kara na jara...

Navra:-tula mi kay mali vatlo??

Bayko:-aaho,ithe panyacha pipe
tutla ahe...durusta kara na...

Navra:-tula mi kay plumber vatlo ka??

Bayko:-aaho,darvajache handle tutle ahe..
durusta kara na..

Navra:-tula mi kay carpenter vatlo???

Navra kahich na karta office la jato.
sandyakali yeun bagto tar sarva kama,
jhaleli astat..

Navra:-he kame koni kele

Bayko:-shejarchya kale yani..pan
tyani 2 paryay dile hote,
ek tar tyanna chikan banaun dyayche,
kiva tyancha sobat jhopaiche..

Navra:-wah...mag kasa jhala hota chikan!!!

Bayko:-tumhala mi kay aachari vatli!!!

(Samajla asel tar like kara)

Popular Posts