Thursday, 5 December 2013

marathi funny love poem - marathi kavita

marathi kavita funny

Asasch "Search"karta karta....
tula"Request"geli....

aaj udya karta karta...
tu"Add"jhalis...

tujya vishai boltana...
kharach vegla "Feel"hotay...

pan tulach aaikaycha mhanun...
shabda swatahun"click"hotay...

tujya dolyamadhe lapli...
aahe aanandachi dabi...

aaikla nahi tula kadhi...
pan janavte mala god
avajachi chabi...

majyasati sunder ahes tu...
he sangaichich garaj nahi..

boltana tujyashi maja mich ramun
jato...

satat rahava"Online"
baki kahi suchat nahi...

chehryavar tujya hasya..
majyasati asasch raho...

ya"Vedya"asha mityasati...
hrudyat matra ek chotishi jaga thev..
thevshil na.....