Marathi funny ukhane for bride and groom

marathi ukhane

Kahi khatarnak ukhane


1) Khokyat khoka agarbatticha khoka
    khokyat khoka agarbatticha khoka
    ti manjar aani mi ticha boka..

2) Sawan ka mahina pawan kare shor,
    matadan karu tari kunala ithe saglech ubhe ahet chor!!!

3) Eka bhikaryacha lagna hota...lagna nantar bayko naav ghete..
    "Chandichya palangala sonyache pay...
     chandichya palagala sonyache pay...
     vaidya bhikaryacha naav ghete...de ga maay...de ga maay..."

4) Sachin chya bat la namaskar karte vakun
    ........ ravanche naav ghete pach gadi rakhun.

5) Chandichya tatala chandanacha veda,
    mi ahe mais tar to aahe reda.

6) Evlya evlya harnache evle evle pay,
    ........rao ghari paratale nahit ajun,
   kuthe piyun padle ki kay!!!!

7) Reshmacha sadara tyala pastiche bakkal,
    ........rao evdhe handsume pan dokyavar takkal.

8) Bagemadhe astat gulabachya kalya,
    .......ravanche dat mhanje dukanachya falya.

9) MSEB chya tarevar takla hota akda,
    lagnach maje nahi tharle tar naav kunache gheu re makda..

Popular Posts