Marathi kavita for girl - khara prem

marathi prem

Kitihi dukh asale tari aayushat,
Manachya jakhamana lapaicha nasta...

Launi sukhacha mukhavata chehryavar,
Tari khota khota hasavach lagta...

Visrava swatacha aastitwala,
Virhacha dukh sosavach lagta...

Kasa asta na  aayusha he,
Aplyala hava te milat nasta...

Aan..!!!

Khara tar je nako asta,
Nehmi tech milat asta...

Asasech asta prem he,
Te pratekala milat nasta...

Jyala khara prem hota,
Tyala te kadich kalat nasta...

Karan???

Sarva kahi milavta yeta swabalavar pan,
Khara prem nashibanech milat asta,
Khara prem nashibanech milat asta...

Popular Posts