Wednesday, 11 December 2013

marathi kavita maitri friendship - Maitri karnyasati nasava

marathi friendship sms

Maitri karnyasati nasava

lagta shrimanta aani sunder

tyasati asave lagte,faqt maitricha aadar.

Kahi jan maitri kashi kartat?

ubesathi shekoti petavtat aan

jaun shekotichi kasoti pahtat.

swarthasati maitri kartat aan

kamachya veles faqt apla mhantat

Shekoti aani maitrit farak kay?

donhi pan ekach janavtat.

maitri karnare khup bhetil

parantu nibhavnare kami astil

Mag sanga khare mitra kase astil?

kadhi bhandanachi sath,kadhi maitricha hath.

Ya maitricha khara artha keva kalto?

netrakada olavalya aan shabda othavarach adkhala

mitra ya shabdacha artha to dur gelyavar kalal

aplyavar jivapad prem karnara

sukh-dukhachya kshni aplya manala japnara

jivanala khara arth samjavnara..