Marathi love poem - kavita - tuji yaad ali

marathi prem kavita

Hota godva pahatechya kilbilatat..
hota thandava sakalchya  tya vatavarnat..
ashich ek thanda havechi jhuluk aali..
kase sangu tula tuji yaad aali...

Nisargachi ti kimyach nyari...
karal prem jeva tumhi kunavar...
jaun dusryalach milate ti nari...
ashich fajiti maji hi jhali teva tuji yaad ali...

Vechile te shbda tuje samjuni mi ti fule..
nahi honar tras tula aata majya premamule..
tujya tya hasya sati vat mi maji badali..
ekanta asha vatevar tuji yaad ali..

Nahi kal denar tula majya hrudyache hundke..
ajunahi tya valnavar vat mi pahat ase..
nashibane ek chesta ashi majvari keli..
marnachya tya kushit jatana tuji yaad ali...tuji yaad ali..

Popular Posts