Thursday, 12 December 2013

marathi prem kavita sad - Aaj ticha phone ala...

marathi sad kavita

Aaj ticha phone ala...
shabda aaivji hundkyacha avaj ala...

Swatala sawrun ti mhanali
"Are maje lagna tharle"

Ti sawarli,pan mi dhasalo
aani mag
doghanchya aasavanphude
pavsacha varshav kami vatu lagla...

Shabda sarva havet virle.
ti mhanali"maaf karshil na mala"

Mi mhanalo "maafi kasli magtes
apradhyasarkhi kartvya purti karun
aai babacha maan rakhalas tu...

"Ya janmi nahi tar phudachya janmi
hoshil nakki maji".

Aaikun ti mhanali"athavanit aani
hrudyacha kopryat ashil nehmi".

Dhir dharun tine phone thevla
"kunala ashru disu naye mhanun
pavsat jaun mi ektach radat baslo...