Tuesday, 30 July 2013

Marathi shayari prem kavita - Jara aik na

marathi shayari poem

Jara aik na

Kahi sangaiche ahe tula

Tula bhetana honari

Hrydyachi dhad dhad

Aaikvaichi ahe tula

Tula pahtana haluch

Jhuknarai maji najar

Dakhavaichi ahe tula

Tujya barobar chaltana

Honari shabdachi dhad pad

Aaikvaiche ahe tula

Tujya shivay ek kshan

Hi jat nahi maja

He sangaiche ahe tula

Tujya badal majya

Manatlya bhavna

Sangaiche ahe tula

Faqt tuch ahes ya vedya manat....

_ _ __ _ _ _ __ _

Related searches to marathi shayari prem kavita


marathi prem kavita romantic poems

marathi prem virah kavita

marathi prem kavita charolya

marathi prem kavita for boyfriend

pahile prem marathi kavita

marathi prem kavita sandeep khare

marathi kavita prem gulkand

marathi prem kavita kusumagrajMonday, 29 July 2013

Marathi kavita on girlfriend - Aaj tu punha swapnat

marathi kavita on girlfriend

Aaj tu punha swapnat
na bolvtach alis
mi kahi bolnyaadich
tuch bolu laglis...

Aaj tu kahich mhanje
kahich bolu nakos
majyashi boltana tu
tulach visarun jates...

Khup vaat pahilis
ka re maji
mi yenarach hote
honyas tuji...

Tu roj pahate asa
swapnat jaga ka rahto
mi yenarya vatekade
aturtene pahtes..

Ka re ashi tu
maji vat pahto
jara ushir jhala ki
swapnatahi ashru galtes...

Char diivsachi olkh apli
char kshanache sobti
kshanbhar je sobat apan
panat hotich virun jatil...

Mi udya nakki yein
ase vachan det nahi
tujyakade alyashivay
aata mala hi karmat nahi...

Aaj hi bhet
mi hech tharavtey
udya sathihi asu dya kahi
mhanun tuja nirop ghetey...

Udya vat pahu nakos
ase sangun gelis
jata jata matra udyachi
odha laun gelis.......

marathi poems on love - Tuji athavan yet nahi

marathi love poetry language

Tuji athavan yet nahi
asa ekahi kshanhi asa jat nahi

Tujya athavani shivay
mala shwasahi aata chalat nahi

Ka yevda prem tujyavar
aajun  mala kalat nahi

Bahupashat shirun tujya
shevatche mala radaiche ahe

Sathaun thevlele manatle prem
tujyasamor mandaiche ahe

Majya premasati tula
punha mage firaiche aahe

Apurna aslela pravas apla
purna doghani karaicha ahe

Ekada bhet ghadvaichi ahe
ashakya te shakya karaiche ahe

Tarasli jya premasati mi
shevat mala karaicha ahe....

Marathi kavita on love for girlfriend - Kitihi bhandalo apan tarihi

marathi sad love poem

Shabdat nahi sangta yenar
Dolyatun samjun gheshil na?

Aswastha hoil mi jevha
Dhir mala deshil na?

Majya hi nakalat dukhavle tula tar
Maaf mala karshil na?

Oghale maje ashru tar
Algad tipun gheshil na?

Aayushyacha vatevar ekate vatale tar
Haat maja dharshil na?

Sagle khote tharavtil mala teva
Vishwas majyavar thevshil na?

Chuktoy mi ase vatle kadhi tar
Hakkane mala sangshil na?

Haravlo mi kuthe kadhi jar
Savrun mala gheshil na?

Kitihi bhandalo apan tarihi
Samor alyavar sare visarun jashil na?

Mi ata visarne shakya nahi tula
Tu mala lakshat thevshil na?

Jiv tayar ahe tujyasati
Garaj padel teva magun gheshil na?

Mala tuji garaj ahe he
Na sangta olkhashil na?

Aaj var tujyasati kahi nahi karu shaklo
Pan majyasati evde ek karshil na?

Tujyasati mi kritekanpaiki ek asto
Tari majyasati....
Tuch ek ashil na?

marathi poems on love letter - Aayushachya vatevarti

marathi sad poem

Aayushachya vatevarti
paule adakhalli
dishya hotya sobtila
tari umed maji margali...

Ti navti sobtila teva
kshitij maji duravli
jagnyachi asha akansha
athavanit hoti virghali...

.....Mag achanak

Ti ka ugach ashi
majyasamor ali
badaleli najar aan khali
dusaryachich hoti tichya gali...

Pahta tila samor
aasavanchi varat nighali
galavarchya vatene
abol othana khunaun geli...

Udhalta shabda najuk
tich kahi bolun geli
dilya vachanavarchi gath
algad mokli karun geli...

Kay hoti ti teva
aan kay ti aaj jhali
raat chandnyachi fasvich hoti
var aakashi khunaun geli...

Jakhama hotya olya tari
paklya kadun kate tochun geli
jata jata jhankarlelya tarana
viskatun ka ti nighun geli.....

Ka ti nighun geli...
Ka ti nighun geli...

Tuesday, 23 July 2013

Marathi sad romantic poem - Kadhi asasch vicharanchya manat

marathi sad romanatic poem


Kadhi asasch vicharanchya manat
athanga sagar bharun yeto
Kahi changlya tar kahi vait
pan anek lata sobat gheun yeto...

Kinaryavar ubhe astana
ek laat ashi yete
Jauch naye parat ti
ase khup vatat aste...

Kitihi prayatna kela
thambaun thevnyacha
tarihi ti ek laat aste
Kinaryavar yete ani
khup kay gheun jate...

Pratlyavar anek laata madhe
ti kuthetari haraun jate
Mage urte kinaryavar te
ekte maan te tyala sobat kunich naste!!!!

facebook love status in marathi - Fackbook varcha prem jara veglach asta...

marathi love facebook

Fackbook varcha prem jara veglach asta...
kwachitach khara pan nehmi online asta...

Tichya pratek status la tyacha like asta...
Tyacha pratek photot tich tag aste...

Sadasarva kal ekmekanchi profile pahnachaluch asta...
Kuthalahi message ala tari manat hurhurat asta...

Karan nastana ugich kuni"hii....hello"mhanat asta...
Kahi mojke mahine dogacha hirve signal chalu asta...

Mag konalahi navin friend requst ali aste...
Ikadcha chating visarun tithe video calling suru asta...

Ikadchya profile la te umjayla lagta...
Manachya krodala mag block the person shivay option nasta...

Facebook varcha prem tasa jara veglach asta...!!!!

marathi kavita on couple - Tujyavar itke prem karen

marathi kavita on couple

Tujyavar itke prem karen
ki jagat konich
konala karat nasel...

Dur gelis
tari tujya athavanit
majyashivay konich nasel...

Hastes yevdi chan
ki hasat
rahaila shikavlas tu...

Boltes yevdi chan
ki bolat
rahaila shikavlas tu...

Jar tuje smith hasya
mala milale tar
mala fulanchi garaj nahi...

Jar tja avaj
mala milala tar
madhur sangitachi mala garaj nahi...

Jar tu majyshi
 bolis tar dusara
kahi aaikaychi mala garaj nahi...

Jar tu majya
barobar ahes tar
hya jagachi sudha mala garaj nahi...

Marathi prem maitri kavita - Maitri kay chiz aste?

MARATHI FRIENDSHIP KAVITA


Maitri kay chiz aste?

Maitri karnyasati nasave lagte shrimanta ani sunder
Tyasati asava lagta faqt maitricha adar.

Kahi jan maitri kashi kartat?
Ubesati shekoti petavtat aan janu shekotichi,
Kasoti pahtat,swatasato maitri kartat,
Aan kamachy veles faqt aaple mhantat,
Shekotit aani maitrit farak kay?

Maitri karnare khup bhetil pan,
Nibhavnare kami astil,
Mag sanga khare mitra kase astil?

Kadhi bhandanachi sath,kadhi maitricha hat
Kadhi premachi baat,kashi aste niswartha maitrichi jaat.

Ya maitricha khara artha kevha kalto?
Netrakada olavlya aan shabda othavarach adakle,
Maitri ya shabdach artha,
To dur gelyavarch kalato...!!!!Marathi virah kavita - Tu mhanje ek swapna...

marathi virah kavita

Tu mhanje ek swapna...
bhalya pahate padnare...
Taraihi khote tharnare..!

Tu mhanje ek swapna...
Manat datun thevlele...
Kitihi bhasvile tarihi,dolyatun oghalnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Swasa swasat bhinlele...
Tarihi dur asnare..!

Tu mhanje ek swapna...
Tujya athavanit jagnare...
Mitra javal asunahi,tulach shodat firnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Divsa sudha chalnare...
Ti sobat nastanahi,aslyache bhasvinare...!

Tu mhanje ek swapna...
Athavaniche kondavada karnare...
Anekada savarle tarihi,punha sarva pasarnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Maje kadhi na jhalele...
Tu dur aslis tarihi,tujya sukhasati talmalnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Tujya virahat ektech jagnare...
Tu jinkavis mhanun,anekda swatalach haravinare...!

Tu mhanje ek swapna...
Yenyacha tujya tyach valnavar vat pahnare...
Pratek vasantat jhadunahi,palvihi aas dharnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Shabda shabdat vinlele...
Mala matra navya kavitela vav denare...!

Sunday, 21 July 2013

marathi kavita paus ani prem - Pahila paus,pahili athavan,

MARATHI PREM PAUS

Pahila paus,pahili athavan,
Pahilya pavsatle te avismarniya kshan
Aajahi ghaltat sadh mala,ya pahilya pavsachya sari...
Tujya athavanit gunfatat mala,ya pahilya pavsachya sari

Nakalat hat tuja hatat yeta,
Umalleli hrudyachi kali
Vadlele hrudyache thoke
Tune karita chavat khodi

Pavsat chimba bhijtana
Tula pahnyacha to ananda...
Dhagachya garjane tuja,
Majya mithit yenyacha prasanga...

To themb pavsacha,tujya galavarti thamblela...
Ghetana mithit tula,majya othani mi tiplele...
Sobtila aslela maticha ha gandha
Aajunahi aahe shwasat majya ,tujya gajryacha sughanda

Kiti tari ashi athavan,ani barech ashe kshan,
Padat asto paus baher,aani aatmadhe radte maje maan..

Asa ha paus veda,nehmich tuji athavan gheun yeto
Hotana ekrup matishi,majya papnyana ola karun jato..

Pahila paus,pahili athavan
Pahilya pavsatle te avismarniya kshan......Saturday, 20 July 2013

marathi virah prem kavita images - Tithe kadhich mi tuji vat pahat nahi


prem marathi kavita


Ugavtya suryala
Mi rojach pahat ahe
Tya valnavar sath apli suthali
Tithe kadhich mi tuji vat pahat nahi

Tu diles vachan mala
Yeshil tu ithe punha
Mi matra ahe ithech
Yat ahe ka maja kahi gunha

Aapli nisargane dekhil
Ti vat sajavli
pahavaya aple milanache drushya
Sarvachi najar aaturleli

Sayankalchya mandavtya surya prakashat
Sodhe sare vat partichi
Mi matra yethe ektach rengalat
Nahi majala sath tujyavina kunacha

Nahi karu shaklo maaf
Aajahi mi swatala
Bramat vedya padun
Ugach tula dile jayla

Diles tu vachan aplya premachi
Yeshil tu lovkar partuni
Manat futati ankur swanshayachi
Gelis kuthe vachan tu deuni....

marathi virah prem kavita - Barach kahi nighun gelay

marathi sad poem

Barach kahi nighun gelay
Tari hi mi ubhach ahe

Artha sarvach sampun gelay
Tarihi jivan suruch ahe

Vel kevha nighun geli
Mala kadhi kalach nahi

kalale jevha mala tevha
Nati kahich urle nahi

Aata sarva shanta jhalay
Vadala nantar hota tasa

Pausahi thamblay ata
Shravana nantar hota tasa
Tarihi,,

Barech kahi shillak ahe
Aajun majya hati

Kahi kshan aajunahi ahet
Faqt majyasati

Tyavar tar jagto ahe
Hasto ni radto ahe

Ekach gosta faqt mi
Majya kadchi harlo

Pratek kshani aajahi mi
Faqt tujyasati jhurlo

Aajahi mala ekach faqt
Sanga vese vatate

Auyushachya ya kshanihi
Tuji univ bhastey...
Tuji univ bhastey...

Marathi love kavita in marathi, English - Ek divas asa hota ki

marathi prem katha kadambari

Ek divas asa hota ki
Kunitari majya phone chi vat pahaicha

Swatach phone varun  bolaicha
Tya god gappamadheh rangaicha,

ek divas asa hota ki
Kunitari tasantas majyashi gappa maraicha

Gappa tasha kamich pan flirt jast whyaycha
Maan moklepanane sarva kahi sangaicha

Asa ek divas hota ki
Kunitari mala bhetnyasati bolvaicha

Vele abhavi kamamule kadhich nahi jamaicha
Phone var matra tin tin taas bolaicha

Ek divas asa hota ki
Kunitari majyasati jhuraicha

Pan maja yatnamay jivan tyala kasa sangaicha
Mag kay,vihiritil kasav bagaicha

Aaj divas asa ahe ki
Mi maja nata manapasun japaicha

Milalelya vaganukitun maan matra dukhavaicha
Pan maja he dukh konala kalaicha

Aaj prashna asa ahe ki
Ka kunachya swarthsati nata jodaicha

Ka premacha naav gheun taal tantra sodaicha
Ka swatach ani dusaryacha jivan bhakas karaicha

Dukhatahi matra hasaicha
Kadhi kadhi ekanta jagi khup khup radaicha
Chehryavar chehra laun jagaicha..

marathi love poems in english - marathi love poems in english

marathi sad peom


Aakashatun tujyavar fulanni barsava,
Tujya pavlakhali churgalnyasati gavtani
Hi tarsava,

Tujya nakalat sparshasati vara mudam
vahto,
Bagnyasati tula chandra hi ratrichi vat pahto

Tula tras nako mhanun suryane talpana
sodava.
"Talpalat rahin sada"bramha devacha vachan
Tyane todava,

Sanjaveli jatana surya chandra sobat
Tujya sobatach  bhandto,
Dar sanjela roj tujyaachsatich to bichara rakta
Sandto,

Rakta he makhalela surya saglyana lata madhech
disto,
Hyach karnane sanjvelicha surya thoda lalsar
disto,

Dev tula sawal karil "kiti janana ghayal kelas"?
Kay deshil uttar tyala"kiti janana tu rupane veda kelas"?

Pan prashna vichartana devani tujya swandarya
pahila,
To hi premat padel...nighun ja mag
Tu...to tuji pathmori aakruti pahila...

Prem Kavita Marathi -Uralelya shwasachi shappat


Prem kavita marathi

Uralelya shwasachi shappat
Sath tuji sodnar nahi
Ha paus nasla tari
Maje barasna thambnar nahi..

Dole mithun ghe aan
Ghe ha maticha sughanda
Tyatahi shevti yeil tula
faqt majach mand gandha...

Tu ase mhantes
Ki tujya athavanivar jagaychay
Majya athavani astana
Mala sobtila ka ghyaychey??

Tu nahi ekti ata
Mi hi tujya sathila ahe
mrugajal nahi tar
Majya premacha varshav ahe...

Mhanun khare sangto tula
Mala havi ahe sobat tuji
Mi aahe faqt tuja
Tu rahshil ka maji?...

Tu navtis teva
Jivan maje hote vyartha
Tujya sathi madhech majya
Jivnala artha aahe...

Wednesday, 17 July 2013

Marathi romantic sad poem - Nishturachya kaljala

marathi prem kavita romantic

Nishturachya kaljala,
Vedana kalat nahit..
Thodya velchya aakarshanala
Prem mhanat nahit..

Bedkavarchya pajharala,
Panha mhanat nahit,
Sabrachya jhadavarti,
Fule umtat nahit,
Nishturachya kaljala,
Vedana kalat nahit..

Lakdachya ondyala,
Pev futat nahi..
Song karun jhoplele
Jage hot nahit..
Nisturachya kaljala,
vedana kalat nahit..

Aandhalya aan bahiryala
Haka aaiku yet nahit..
Tond jhodun kay fayda
radavnare radvat nahit..
nishturachya kaljala,
vedana kalat nahit..

Palputya manjaranna
Wagh mhanat nahit..
Raan sodun palnyala
tyag mhanat nahit..
Nata jodun kay fayda,
sodnare paratat nahit..

Nishtyrachya kaljala
Vedna kalat nahit
Thodya velchya aakarshanala
Prem mhanat nahit...

Marathi prem kavita - Parmeshwar mhanat asel ki

marathi sad poem

Parmeshwar mhanat asel ki...
Premat prem konache tar tya kalyugatil lokanche

Tyacha sarkhe prem teva karne shakya navte.
Karan tevde sadhan teva available navte..

Aata ahet mobile aan masta technology.
Teva samora samor kathin vate fecology..

Aahet tyanchajaval vardan twitter aan facebook che.
kunhihi download aan files share karnyache..

Bhaltich soy ahe friend request pathavaichi.
accept kela tar thik nay tar dusaryala shodaichi..

Jagbharatil pori patta gharich computar var shodate.
Tine nahi mhantla tari aple prayatna chalu thevte..

Budhicha manushyane jara jast upyog ghetla.
Prem karnyat to kadi mage nahi hatla..

Mhanun mhanto parmeshwar.
Premat prem konache tar tya kalyugatil lokanche...

Marathi virah kavita - Hi akherachi tuji athavan

marathi romantic poem

Hi akherachi tuji athavan..!!
Hi akherchi tuji athavan,
Ya phude majya manat
Tuje yene jane asnar nahi..
Yaphude
Tujya athavanicha chandana,majya manat
barasnar nahi...
Yaphude kadhi tujya athavanicha paus,
Majya manachya anganat,rimzhimnar nahi..
Tuja halva premal aplepana,jasa swikarla hota
Tasach tuja majyavarcha ragahi manjur..
Mhanunach he akherche kahi ashru
Faqt tujyasati,
Pan yaphude majya asavachya maifili,
Tujyasati jamnar nahit..
Aani he akherche
Kahi shabda faqt tujyasatich,
Pan ya phude majya kavita
Tujya athavani magnar nahit..
Ya phude majya kavita tujyasati asnar nahit..
Hi akherchi tuji athavan
Ya phude  majya manat,
Tuje yene jane asnar nahi...