Marathi kavita (Poem) for girlfriend-Jitki odh mala tuji


marathi peom for girlfriend


Jitki odh mala tuji
titkich tulahi ahe ka ?
jitke prem maje tujyavar tittkech
tujahi titkech ahe ka ?

Mi samor nastanahi
mala kadi pahtes ka ?
uttar ratri shanta samayi
swapnat mala pahtes ka ?

Ek kshan mala mi disava,
mhanun vyakul hotes ka ?
to kshan sampuch naye,
asa vichar kadhi kartes ka ?

Ekanta aplya gujgoshti,
athaun kadhi pahtes ka ?
tyatla pratek shabdane,
mohrun kadhi jates ka ?

Maja vedepana athaun,
swatashi kadhi hastes ka ?
majya sobat vede whave,
ase kadhi tharavtes ka ?

Kalahi sagla sampun jail,
vicharne maje sampnar nahi
prashna maje anek aahe...

Popular Posts