marathi kavita in english language - Yat kahi paap nahi !!


marathi kavita in english

Cigarette cha jevha tumhi
majet gheta mast jhurka
avadlelya amtichya
avaj karit marta bhurka
vishwas theva yat kahi paap nahi
aanandane jagnyache nakarana
yachyasarkha aani dusara shaap nahi..

Jabarjast dulki yete
dharmagrantha vachata vachata
lahan balasarkhe tumhi
khurchitach pengu lagta
vishwas theva yat kahi paap nahi
aanandane jagnyache nakaran
yachasarkha aani dusara shaap nahi..

Devlaphudil rang talun
tumhi vegli vaat dharta
garam kanda bhaji khaun
potobachi pooja karta
vishwas theva yat kahi paap nahi
aanandane jagnyache nakaran
yachasarkha aani dusara shaap nahi..

Premachi haak yete
tumhi dund deta
kavitechya oli aaikun
manapasun daad deta
vishwas theva yat kahi paap nahi
aanandane jagnyache nakaran
yachasarkha aani dusara shaap nahi..

Popular Posts