marathi kavita lagna badal - Tujya lagnala mi nakki yein

       

        Tujya lagnala mi nakki yein
majya shubecha mi tula nakki dein
tujya lagnala mi nakki yein...

Mi vedyasarkha prem kela tujyavar
pan tula maji bhavna kadhich kalali nahi
aani ata kalunahi fayda nahi,
tujyasathichi yogya vel ata urli nahi
ekantat basun mi tujyach athavani smarin...
tujya lagnala mi nakki yein...

Prem vyakta karnyacha dhadas,
majyakadun jhalach nahi
shabdana othabaher
kadhi padtach ala nahi,
majya dukhache nikhare aata,mi kagdavarch japin..
tujya lagnala mi nakki yein...

Tujyasati lihlelya kavitana
aata kahich artha urla nahi..
tujyach rachlelya geetacha
sur kadhihi julala nahi..
tujya aagraha khatar sakhe,mi mangalastake gain...
tujya lagnala mi nakki yein...

Tujya sobat jagnyachi
swapna aata virun geli,
halvya majya hrudyala,
yatna deun geli,
aayushabhar aata mi,majach apradhi rahin..
tujya lagnala mi nakki yein...

Popular Posts