marathi kavita on school (shala) love - shala sodtana...marathi schoolShala...shala sodtana...

khara mhanje amhala mahitach navta,
shala sodnyat yevda kay vishesh
hota,

Muli matra shevatchya divshi sarkhya  radat hotya,
sirapasun bhalyabhau paranta
sarvanchya paya padat hotya,

Mala athavtay amhi radnarya mulinchi jam khechali hoti,
khara tar dolyatla pani lapvnyat amchich gocchi jhali hoti,

Ekmekankade pahun lagech savarla
amhi swatla,
manashich mhatla aata ugich radaicha kashala?

Bhale shaletli kahi juni nati tuttil,
tyat kay yevda college madhe navin
bhattil...

Divas varsha kashi jatil kalnar nahit
punha kadhi pavla ithe valnar nahit...

Radavasa vatat hota pan kunich radla nahi,
shaletun baher padtana valunahi pahila nahi...
pan ata matra shalet javasa vatay...

Shaletlya tasapeksha madhalya suttitach
sarvanna odha asaichi,
karan tevach sarvanna "apli mansa"
bhetaichi...

Aaj matra barobar kunich nasta,
shalechya athavanine radtana asa vatata
tevhach radaila hava hota,
shala sodtana....

Popular Posts