charolya in marathi on love - Pahile prem (मराठी चारोळ्या )


marathi charolya


Mavaltya surya save udhalit prem basli ti sanjveli
bharavlelya dolyatil swapne gheun majyajavali...


Hat maja hati ghet oghalele ashru tuje
themba thembat ekach nav malach disle maje...


Sanja vijun raat jhali ali raat rani
dolyatil swapnat jakhadlo amhi doghe adani...


Ghabarlelya manas majya thevile prajwalit shwasani
hokar det najretuni savarle malach tichya aasavani...


Hota navta vichar sampla janu jinkla jag sara
najretuni hokar milta chinta palali paar...


Thartharlelya manatun padla galun shabdancha nakab
tana manachya vyakultela milala premacha jab...


Janma marnachya ya ferila milali navi sath
raat chandanyas det sakshi aayusha bharcha dharla hat...

Popular Posts