marathi kavita love story - Durava mhanje prem...


marathi kavita love story


Durava mhanje prem...
aan,olava mhanje dekhil prem...


Duravyat aste athavan...
aan,olavyat aste ti sathavan...


Duravyat anek bhas astat...
aan,olavyat tech bhas khas astat...


Durava asaya asto...
olava matra havahavasa asto...


Duravyatahi asa olava...
pan,olavyat asu naye kadhi durava...


Duravyat premacha ghar asta...
aan,olavyat tyala sajvaicha asta...


Durava tujya aan majyat asla mhanun kay jhala ?
olavyalahi heva vatel asa ahe aplya manacha aarsa...

Popular Posts