Friday, 2 May 2014

Marathi virah kavita sangrah - Aajkal kharach kay hotay

marathi virah kavita sangrah

Aajkal kharach kay hotay ,
te kalatach nahi.
divas ani ratritala,
farakach kalatch nahi..

Kay karto aahe he samjat nahi,
aani kay karava he umgat nahi..

Nabhatil chandni,ekadi varyachi jhuluk,
aani ratranicha suvas
ya gashtikadech jast laksha deto mi
aani apsukach majyatla mi haraun jato mi...

Majyatla mi sapdatach nahi mala,
tahan aani bhuk lagatach nahi mala....

Tarihi maan vyakun hota kunasathi,
divas ratra jiv jhurto tijyasati...

Dolyasamor ekach chehra,
aani kanammadhe ekach avaj ghumto pratek veli,
aani vele varchi kamehi mi anek...

Yalach jar prem mhanat astil,
tar hoy kharach mi premat aahe
ji god haste aahe,
thodishi lajte aahe,
faqt majyasati...