sundar prem katha - Kunavar prem kela tar nakkich vacha...


Kunavar prem kela tar nakkich vacha...

marathi prem katha

ek hota chimna va ek hoti chimni...doghat khup
prem hote...
eke divshi chimnyala mhanali...tu mala sodun tar janar nahis na?
tevha chimna mhanala mi jar udun gelo tar tu
mala pakadun gheshil ka...
chimni mhanali mi tula tyaveli pakadu tar shakel pan
tula milau nahi shaknar.. he aaikun
chimnyache dole bharun ale...tyne aple pankha chatun takle..
aani chimnila mhanala aata tar thik aahe na...?
aata apan doga nehmi sobat rahu.... ..eke
divshi jorat vadal sutale

chimnyala pankh naslyane to udu shakla navta..
chumni matra...
to chimnila mhanala tu udun ja...chimnine
tyala swatachi kalji ghe asa sangun udun geli...
thodya velane vadal shamle...chimni parat ali...
pahte tar chimna marun
padla hota...

bajuchya fandivar lihile hote...priye..
faqt ekda...ekdach jar tu mala mhatle aste ki mi tula sodun
nahi jau shakat...tar
kadachit he vadalahi maje kahi bighadau shakle naste...

prem he asasch aste...
"japun tak paul...
ithe pratek vat apli naste

japun thev vishwas,
ithe pratek manus apla nasto...

japun ghe nirnay,
ithe pratek paryay apla nasto...

japun thev athavan,
ithe pratek kshan sarkha nasto...

japta japta ek kar,
japun thev maan karan...
"tech faqt " apla " asta...
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _

For more stories in marathi 

Click here


Popular Posts