Swapnache dhage - marathi sad love charolya


marathi sad charolyaSwapnache dhage

Suryacha jholitun  
kahi kiran sandun jatat,
divasbhar pratek gharat,
apla sansar mandun jatat...

Aaj kalchya pavsane
jatat anek sansar jalun
pavsachya themba sobat,
jatat kahi ashruhi galun..

Tyala punha pahavnar nahi
kelay manashi mi vayda,        
tyane mala olkhalach nahi,
tyala olkh dakhaun kay fayda...

Jhoplelya tujya hrudayala
ata tari jaga kar,
evlyasha tujya hrudayat,
majyapurti tari jaga kar...

Anga jate shaharun  
dhad dhad vadte thodi,        
pahilya pahilya bhetichi,
kay veglich aste godi...

Aajkal tarun padto
premat sarkha sarkha,
badaltat asha premika,
jasha badaltat tarkha...

Kahina premachi icha  
kahina preamchi garaj,        
kahina prem jhelne kathin,
tar kahina premat khelne sahaj...

Ekanta kshani kadhitari asa vata
kunitari apla asava
dukhachya kashani hava hava
aani sukhachya kshanat bhagidar whava...

Hruday maje tujyajavl ahe
te japana tuje kam ahe,        
duniyachi fikir karu nakos,
hi duniya badman aahe...

Sahvas char divsacha
ved laun gela,
jata jata dolyamadhe,
ashru theun gela...

Othavarche bol sarvanach samajtat
matra,dolyache bol,  
konalahi samjat nahi,  
karan te galavarun oghalun jatat...

Jar fandivarun galela paan
punha jhadala jodta yet nahi,
tasech gelelya kshachahi kadhi,
punha mage valavta yet nahi....

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _  _


Popular Posts