Marathi Prem blog regularly updating new collection of marathi poem, stories, Virah kavita, joke etc with images subscribe our websites to get more latest marathi kavitas and marathi kathas, charolya, ukhane and many more

Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

marathi virah kavita


Aatmavishwasala  tada gelyavar,
kontach marg urat nahi.

saglikade andhar mag
prakash kuthech rahat nahi.

dolyatil pani sukun jate,
olya jhakhama matra kahi kelya sukatach nahi..

dukh tevdi sagli sobat astat
sukh matra thambatach nahi.

ashaveli samjavaila aplyakade sagle jan,
samjun matra konich ghet nahi...

vatata mag dev tari samjun gheil aplyala
karan bhavna aplya kahi vait nahi...

mag vitun jate maan aple devakade prarthana karun karun
pan maan aple tyalahi lkadhi kadhich kalat nahi...

visrun jave mhanto ata sagle,
pan athavan alyashivay kahi rahat nahi...

karan majich manse aahet ti sagli,
mi tyancha aani ti manse maji,
ya shivay majya manala dusara kahich kalat nahi...

mojkech tharlele aste na aayusha he aple
aani tyatahi ekmekancha maan dukhun kahich upyog nahi...

paristhiti mulech manus ghadto,kiva bighadat asto,
tyamulech nirmaan hot aste tyachi changli kiva vait olkh,
mhanunach aata ase vatate ki je kahi ghadta aahe tyat konacha dosh nahi...

aple dukh apanach sambhalave aata
aani dusaryanche dukh hi ghyave vatun apan,

milale sukh tar tyatunach milel,
karan dusara konta ata margach nahi...

sampun jail lovkarach sagle kahi,
na sukh urle,na dukh....

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib